Koncepce společné bezpečnosti

DVTŘ ke stažení

Všechno, co se děje, děje se nejlepším možným způsobem, při té míře „morálky“ a „chápání
objektivních společensko-přírodních procesů“, která je vlastní dotyčným lidem.

 

Začínáme

Tento úvod je popisem autora článku a není návodem jak začít studovat KSB, pouze ukazuje možnou cestu jak lépe porozumět termínům se kterými se setkáte.

Zdroj a celý soubor knih, článků a videí naleznete zde: Leva-Net

 

Dostatečně všeobecná teorie řízení

Než začnete číst je dobré připomenout pasáž z úvodu, o významu  terminologického aparátu používaného v DVTŘ, o potřebě najít společnou řeč a také o:

vzájemné pomoci při skládání střípků mozaiky na cestě životem. 

kob_047_kaleidoskop%20mozaika%20sachy

cit.: Bez opory patřičného pojmově-terminologického aparátu, je ale proces předávání řídících návyků,
v jakémkoliv odvětví společenské činnosti, v mnohém podobný výchově koťat mámou kočkou. Proto je
pro společnost lepší předávat manažérskou kulturu, z pokolení na pokolení, nejen na základě praxe,
ale i za pomoci teorie, a tyto dvě, si mají v procesu učení vzájemně pomáhat, a doplňovat se. Proto
všechny odvětví vědy vyvinuly svůj pojmový a terminologický aparát, na základě kterého předávají
vědomosti z generace na generaci.

dále: Protože, každý proces ve vesmíru, může být popsaný, a analyzovaný, jako proces řízení, nebo
samořízení, je právě pojmový a terminologický aparát DVTR tím, co umožňuje jednotně a jednoznačně
popisovat různé procesy. Vesmírné, přírodní, biologické, technické, psychické, a další. Je vyvinutý jako
prostředek spojení roztříštěných naučných vědomostí a praktických návyků do gramotného celku, i
jako pomůcka mezioborové komunikace specialistů různých odvětví, důležitá, pro bezpečný život,
a činnost jednotlivých lidi a jejich kolektivů tvořících společnost.

konec cit.

pravda istina

 

Teorie řízení není určena každému, jako pojistku proti zneužití má své zámky a klíče

 

1. Zkouška dospělosti

Malé dítě neuvidí na obrázku optického klamu prádla na šňůře dámu v punčochách a jestli přeci ano, tak nepochopí význam touhy, která se projevuje až v dospívání.

To znamená nejen umět rozpoznat optický klam, ale také umět vnímat další rovinu, učit se skládat obraz z více částí a tvořit mozaiku. Získávat rozlišení

očný klam

 

 Poznámka:

KSB je v mnoha věcech prospěšná také dětem, vidět věci z nadhledu nemůže nikomu uškodit, určitě má tedy své místo jako pomůcka dospělým, jak dát dětem takové bohatství, o které by nepřišly, ani kdyby se při ztroskotání zachránily nahé.“ 

 

2. Pozor na přání

 „efekt opičí pracky":

Publikované materiály jsou majetkem Ruské kultury, a proto vůči nim nikdo nemůže uplatňovat autorská práva. V případě, že si nějaká právnická nebo fyzická osoba zákonem stanoveným způsobem tato autorská práva přivlastní, pocítí odplatu za tuto krádež v podobě velmi nepříjemné „mystiky“ přesahující hranice právní vědy. Nicméně každý, kdo bude chtít, má plné právo na základě svého vlastního chápání veřejného prospěchu kopírovat a vydávat tyto materiály jak v plném rozsahu, tak i v podobě jejich částečných citací a to včetně pro obchodní účely, všemi jemu dostupnými prostředky. Každý, kdo tyto materiály použije v podobě jejich částečných citací, úryvků nebo odkazů, ponese osobní odpovědnost, pokud to povede ke změně jejich smyslového kontextu, tedy k překroucení jejich celkového smyslu, a vystaví se tak možnosti střetnout se s „mystickou“, mimoprávní odplatou.

Opičí pracka:

cit.. Termín „udržitelnost objektu ve smyslu předpovídatelnosti jeho chování v příslušné míře pod
vlivem vnějšího prostředí, vnitřních změn a řízení“ se někomu může zdát příliš všeobecným, a proto
zbytečným. Pro toho najdeme v západní literatuře u problematiky řízení profesionální slangový termín
„efekt opičí pracky“, který je svou podstatou k „predikční stabilitě“ protikladný. Pro jeho pochopení je
potřeba znát alespoň stručný obsah díla „Opičí pracka“, anglického spisovatele W. W. Jacobse.
Starý britský voják přinesl z Indie od fakíra jako talisman vysušenou opičí pracku. Ten, kdo ji vlastní, má
právo na splnění třech přání. Ta se dostane do rukou jeho známému. Nový majitel si přeje 200 funtů
šterlingů. Krátce nato přichází zaměstnanec firmy a hlásí, že syn majitele zemřel při nehodě a otci dá do
ruky synovu pojistku – 200 funtů šterlingů. Zhrožený otec chce okamžitě vidět syna a v tom někdo klepe
na dveře. V hrůze si nešťastný majitel talismanu přeje, aby přízrak zmizel. „Efekt opičí pracky“ se
projevuje v tom, že zároveň s výsledkem, přichází nějaký negativní efekt, který převýší výsledek
a znehodnotí ho. Mrtvá opičí pracka, prostředek černé magie, měla schopnost splnit přání svého majitele
právě uváděným způsobem. “Kdo s čím zachází, tím také schází.“

 

3. Dalším limitem v osvojení teorie se může stát naše aktivní nebo pasivní činnostkob_pamět


Další knihy KSB : http://leva-net.webnode.cz/prace-vp-sssr/

 

ke stažení

DVTR CZ.PDF

 Čtěte s porozuměním a své znalosti uvádějte v život.

 

DružstvoKSB.cz